Phím tắt trong máy tính (Windows)

Phím tắt trong Windows 10

Tổ hợp phímĐể làm nhanh thao tác
Ctrl + XCắt mục đã chọn.
Ctrl + C (or Ctrl + Insert)Sao chép mục đã chọn.
Ctrl + V (or Shift + Insert)Dán mục đã chọn.
Ctrl + ZHoàn tác một hành động.
Alt + TabChuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
Alt + F4Đóng mục đang hoạt động hoặc thoát khỏi ứng dụng đang hoạt động.
Windows logo key  + LKhóa PC của bạn.
Windows logo key  + DHiển thị và ẩn màn hình nền.
F2Đổi tên mục đã chọn.
F3Tìm kiếm tệp hoặc thư mục trong File Explorer.
F4Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer.
F5Làm mới cửa sổ đang hoạt động.
F6Xoay vòng qua các thành phần màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền.
F10Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng đang hoạt động.
Alt + F8 Hiển thị mật khẩu của bạn trên màn hình đăng nhập.
Alt + EscChu kỳ thông qua các mục theo thứ tự mà chúng đã được mở.
Alt + ký tự được gạch dướiThực hiện lệnh cho chữ cái đó.
Alt + EnterHiển thị thuộc tính cho mục đã chọn.
Alt + SpacebarMở menu phím tắt cho cửa sổ đang hoạt động.
Alt + Left arrowQuay lại.
Alt + Right arrowĐi về phía trước.
Alt + Page UpDi chuyển lên một màn hình.
Alt + Page DownDi chuyển xuống một màn hình.
Ctrl + F4Đóng tài liệu đang hoạt động (trong các ứng dụng toàn màn hình và cho phép bạn mở nhiều tài liệu cùng một lúc).
Ctrl + AChọn tất cả các mục trong tài liệu hoặc cửa sổ.
Ctrl + D (or Delete)Xóa mục đã chọn và di chuyển nó vào Thùng rác.
Ctrl + R (or F5)Làm mới cửa sổ đang hoạt động.
Ctrl + YLàm lại một hành động.
Ctrl + Right arrowDi chuyển con trỏ đến đầu từ tiếp theo.
Ctrl + Left arrowDi chuyển con trỏ đến đầu từ trước đó.
Ctrl + Down arrowDi chuyển con trỏ đến đầu đoạn tiếp theo.
Ctrl + Up arrowDi chuyển con trỏ đến đầu đoạn trước.
Ctrl + Alt + TabSử dụng các phím mũi tên để chuyển giữa tất cả các ứng dụng đang mở.
Alt + Shift + arrow keysKhi một nhóm hoặc ô nằm trong tiêu điểm trên menu Bắt đầu, hãy di chuyển nó theo hướng được chỉ định.
Ctrl + Shift + arrow keysKhi một ô nằm trong tiêu điểm trên menu Bắt đầu, hãy di chuyển nó vào một ô khác để tạo thư mục.
Ctrl + arrow keysThay đổi kích thước menu Bắt đầu khi mở.
Ctrl + arrow key (to move to an item) + SpacebarChọn nhiều mục riêng lẻ trong một cửa sổ hoặc trên màn hình nền.
Ctrl + Shift with an arrow keyChọn một khối văn bản.
Ctrl + EscMở hiện Start.
Ctrl + Shift + EscMở Trình quản lý tác vụ.
Ctrl + ShiftChuyển bố cục bàn phím khi có nhiều bố trí bàn phím.
Ctrl + SpacebarBật hoặc tắt trình chỉnh sửa phương thức nhập liệu tiếng Trung (IME).
Shift + F10Hiển thị menu phím tắt cho mục đã chọn.
Shift with any arrow keyChọn nhiều mục trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền hoặc chọn văn bản trong tài liệu.
Shift + DeleteXóa mục đã chọn mà không di chuyển nó vào Thùng rác trước.
Right arrowMở menu tiếp theo bên phải hoặc mở menu con.
Left arrowMở menu tiếp theo bên trái hoặc đóng menu con.
EscDừng hoặc rời khỏi nhiệm vụ hiện tại.
PrtScnChụp ảnh màn hình toàn bộ màn hình của bạn và sao chép nó vào bảng tạm.
Phím tắt với phím Logo Windows

Phím tắt với phím Logo Windows

Tổ hợp phím Để làm nhanh thao tác
Windows logo keyMở hoặc đóng Start.
Windows logo key + AMở Action center.
Windows logo key  + BChuyển chú ý vào vùng thông báo.
Windows logo key + CMở Cortana trong chế độ nghe.

Phím tắt này được tắt theo mặc định. Để bật tính năng này, chọn Start> Cài đặt> Cortana và bật bật tắt bên dưới Hãy để Cortana lắng nghe các lệnh của tôi khi tôi nhấn phím logo Windows + C.
Windows logo key + Shift + CMở menu charm.
Windows logo key + DHiển thị và ẩn màn hình nền.
Windows logo key + Alt + DHiển thị và ẩn ngày và giờ trên màn hình nền.
Windows logo key + EMở File Explorer.
Windows logo key + FMở Phản hồi Hub và chụp ảnh màn hình.
Windows logo key + GMở game bar khi trò chơi đang mở.
Windows logo key + HBắt đầu đọc chính tả.
Windows logo key  + IMở Settings.
Windows logo key + JĐặt tiêu điểm thành một mẹo Windows khi có sẵn.
Windows logo key + KMở hành động Kết nối nhanh.
Windows logo key + LKhóa PC hoặc chuyển đổi tài khoản.
Windows logo key + MThu nhỏ tất cả các cửa sổ.
Windows logo key + OHướng khóa thiết bị O Lock.
Windows logo key + PChọn chế độ hiển thị bản trình bày.
Windows logo key  + Ctrl + QMở Hỗ trợ nhanh.
Windows logo key + RMở hộp thoại Run.
Windows logo key + SMở tìm kiếm.
Windows logo key + Shift + STake a screenshot of part of  your screen. 
Windows logo key + TCycle through apps on the taskbar.
Windows logo key + UOpen Ease of Access Center.
Windows logo key + VOpen the clipboard. NoteTo activate this shortcut, select Start  > Settings  > System  Clipboard, and turn on the toggle under Clipboard history
Windows logo key + Shift + VCycle through notifications.
Windows logo key + XOpen the Quick Link menu.
Windows logo key  + YSwitch input between Windows Mixed Reality and your desktop.
Windows logo key + ZShow the commands available in an app in full-screen mode.
Windows logo key  + period (.) or semicolon (;)Open emoji panel.
Windows logo key + comma (,)Temporarily peek at the desktop.
Windows logo key + PauseDisplay the System Properties dialog box.
Windows logo key + Ctrl + FSearch for PCs (if you’re on a network).
Windows logo key + Shift + MRestore minimized windows on the desktop.
Windows logo key + numberOpen the desktop and start the app pinned to the taskbar in the position indicated by the number. If the app is already running, switch to that app.
Windows logo key + Shift + numberOpen the desktop and start a new instance of the app pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Windows logo key + Ctrl + numberOpen the desktop and switch to the last active window of the app pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Windows logo key + Alt + numberOpen the desktop and open the Jump List for the app pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Windows logo key + Ctrl + Shift + numberOpen the desktop and open a new instance of the app located at the given position on the taskbar as an administrator.
Windows logo key + TabOpen Task view.
Windows logo key + Up arrowMaximize the window.
Windows logo key + Down arrowRemove current app from screen or minimize the desktop window.
Windows logo key + Left arrowMaximize the app or desktop window to the left side of the screen.
Windows logo key + Right arrowMaximize the app or desktop window to the right side of the screen.
Windows logo key + HomeMinimize all except the active desktop window (restores all windows on second stroke).
Windows logo key + Shift + Up arrowStretch the desktop window to the top and bottom of the screen.
Windows logo key + Shift + Down arrowRestore/minimize active desktop windows vertically, maintaining width.
Windows logo key + Shift + Left arrow or Right arrowMove an app or window in the desktop from one monitor to another.
Windows logo key + SpacebarSwitch input language and keyboard layout.
Windows logo key + Ctrl + SpacebarChange to a previously selected input.
Windows logo key + Ctrl + EnterTurn on Narrator.
Windows logo key  + Plus (+)Open Magnifier.
Windows logo key + forward slash (/)Begin IME reconversion.
Windows logo key  + Ctrl + VOpen shoulder taps.
Windows logo key  + Ctrl + Shift + BWake PC from blank or black screen

Phím tăt nhanh

Tổ hợp phím To do this
Ctrl + C (or Ctrl + Insert)Copy the selected text.
Ctrl + V (or Shift + Insert)Paste the selected text.
Ctrl + MEnter Mark mode.
Alt + selection keyBegin selection in block mode.
Arrow keysMove the cursor in the direction specified.
Page upMove the cursor by one page up.
Page downMove the cursor by one page down.
Ctrl + Home (Mark mode)Move the cursor to the beginning of the buffer.
Ctrl + End (Mark mode)Move the cursor to the end of the buffer.
Ctrl + Up arrowMove up one line in the output history.
Ctrl + Down arrowMove down one line in the output history.
Ctrl + Home (History navigation)If the command line is empty, move the viewport to the top of the buffer. Otherwise, delete all the characters to the left of the cursor in the command line.
Ctrl + End (History navigation)If the command line is empty, move the viewport to the command line. Otherwise, delete all the characters to the right of the cursor in the command line.

Phím tắt cho hộp thoại

Tổ hợp phím To do this
F4Display the items in the active list.
Ctrl + TabMove forward through tabs.
Ctrl + Shift + TabMove back through tabs.
Ctrl + number (number 1–9)Move to nth tab.
TabMove forward through options.
Shift + TabMove back through options.
Alt + underlined letterPerform the command (or select the option) that is used with that letter.
SpacebarSelect or clear the check box if the active option is a check box.
BackspaceOpen a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box.
Arrow keysSelect a button if the active option is a group of option buttons.

Phím tắt trình quản lý tập tin

Vị trí các phím trên bàn phím tiêu chuẩn
Vị trí các phím trên bàn phím tiêu chuẩn
Press this key Để làm nhanh thao tác
Alt + DSelect the address bar.
Ctrl + ESelect the search box.
Ctrl + FSelect the search box.
Ctrl + NOpen a new window.
Ctrl + WClose the active window.
Ctrl + mouse scroll wheelChange the size and appearance of file and folder icons.
Ctrl + Shift + EDisplay all folders above the selected folder.
Ctrl + Shift + NCreate a new folder.
Num Lock + asterisk (*)Display all subfolders under the selected folder.
Num Lock + plus (+)Display the contents of the selected folder.
Num Lock + minus (-)Collapse the selected folder.
Alt + PDisplay the preview panel.
Alt + EnterOpen the Properties dialog box for the selected item.
Alt + Right arrowView the next folder.
Alt + Up arrowView the folder that the folder was in.
Alt + Left arrowView the previous folder.
BackspaceView the previous folder.
Right arrowDisplay the current selection (if it’s collapsed), or select the first subfolder.
Left arrowCollapse the current selection (if it’s expanded), or select the folder that the folder was in.
EndDisplay the bottom of the active window.
HomeDisplay the top of the active window.
F11Maximize or minimize the active window.

Phím tắt cho thao tác, quản lý màn hình ảo

Tổ hợp phím Để làm nhanh thao tác
Windows logo key  + TabOpen Task view.
Windows logo key  + Ctrl + DAdd a virtual desktop.
Windows logo key  + Ctrl + Right arrowSwitch between virtual desktops you’ve created on the right.
Windows logo key  + Ctrl + Left arrowSwitch between virtual desktops you’ve created on the left.
Windows logo key  + Ctrl + F4Close the virtual desktop you’re using.

Phím tắt quản lý tiến trình

Tổ hợp phím Để làm nhanh thao tác
Shift + click a taskbar buttonOpen an app or quickly open another instance of an app.
Ctrl + Shift + click a taskbar buttonOpen an app as an administrator.
Shift + right-click a taskbar buttonShow the window menu for the app.
Shift + right-click a grouped taskbar buttonShow the window menu for the group.
Ctrl + click a grouped taskbar buttonCycle through the windows of the group.

Phím tắt để thao tác trên cài đặt

Tổ hợp phím Để làm nhanh thao tác
Windows logo key  + IOpen settings.
BackspaceGo back to the settings home page.
Type on any page with search boxSearch settings.

(Theo Microsoft)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *