About

Trang được lập ra nhằm để phục vụ nhu cầu giải trí và học tập của thế giới người Việt khắp nơi.

Trang blog kenhviet.com đang trong quá trình thử nghiệm và vận hành bởi nhóm nhỏ người Việt ở Úc và máy chủ đặt ở Mỹ.

Các bạn có thể liên hệ để đóng góp bài vở, video clip tại cho Kênh Việt tại địa chỉ contact(at) kenhviet.com

Mọi đóng góp từ các bạn đều được chào đón và ghi nhận.